Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Компетентнісний підхід у формуванні вищої товарознавчої освіти
Authors: Манолі, Т. А.
Памбук, C. А.
Нікітчіна, Т. І.
Keywords: компетентнісний підхід
вища товарознавча освіта
Issue Date: 2021
Description: Манолі Т. А. Компетентнісний підхід у формуванні вищої товарознавчої освіти / Т. А. Манолі, C. А. Памбук, Т. І. Нікітчіна // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 464–466. – Бібліогр.: 9 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18635
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Manoli.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.