Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Вдосконалення методології при вивчені дисципліни «Холодильна технологія»
Authors: Доценко, Н. В.
Мирошніченко, О. М.
Афанасьєва, Т. А.
Keywords: методологія дисципліни
вивчення дисципліни
холодильна технологія
Issue Date: 2021
Description: Доценко Н. В. Вдосконалення методології при вивчені дисципліни «Холодильна технологія» / Н. В. Доценко, О. М. Мирошніченко, Т. А. Афанасьєва // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 461–463.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18634
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Dotsenko.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.