Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Застосування нових наукових, науково-технічних знань у підготовці кадрів з вищою освітою на базі навчально-наукової лабораторії кафедри теплофізики та прикладної екології
Authors: Семенюк, Ю. В.
Желєзний, В. П.
Івченко, Д. О.
Keywords: підготовка кадрів
навчально-наукова лабораторія
науково-технічні знання
Issue Date: 2021
Description: Семенюк Ю. В. Застосування нових наукових, науково-технічних знань у підготовці кадрів з вищою освітою на базі навчально-наукової лабораторії кафедри теплофізики та прикладної екології / Ю. В. Семенюк, В. П. Желєзний, Д. О. Івченко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 455–456.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18631
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Semenyuk.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.