Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: «Тревел-журналістика» як вибіркова освітня компонента здобувачів вищої освіти
Authors: Меліх, О. О.
Удовиця, О. Ф.
Keywords: тревел-журналістика
здобувачі вищої освіти
освітня компонента
Issue Date: 2021
Description: Меліх О. О. «Тревел-журналістика» як вибіркова освітня компонента здобувачів вищої освіти / О. О. Меліх, О. Ф. Удовиця // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 453–455. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18630
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Melih.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.