Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Вимоги стейкголдерів, як критерії удосконалення ОК «Планування і контроль на підприємстві»
Authors: Відоменко, І. О.
Гордієнко, Л. Л.
Леонова, Л. Є.
Keywords: стейкголдери
планування і контроль на підприємстві
освітня компонента
Issue Date: 2021
Description: Відоменко І. О. Вимоги стейкголдерів, як критерії удосконалення ОК «Планування і контроль на підприємстві» / І. О. Відоменко, Л. Л. Гордієнко, Л. Є. Леонова // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 449–451. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18628
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Vidomenko.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.