Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Маркетинг" на ринку праці
Authors: Донець, Л. Я.
Долинська, О. О.
Keywords: конкурентоспроможність випускників
спеціальність "Маркетинг"
ринок праці
Issue Date: 2021
Description: Донець Л. Я. Забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Маркетинг" на ринку праці / Л. Я. Донець, О. О. Долинська // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 447–449. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18627
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Donets.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.