Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Освітньо-професійна компонента як ключова складової формування конкурентоспроможності випускників ЗВО на ринку праці
Authors: Сагдєєва, О. А.
Keywords: конкурентоспроможність випускників
випускники ЗВО
ринок праці
Issue Date: 2021
Description: Сагдєєва О. А. Освітньо-професійна компонента як ключова складової формування конкурентоспроможності випускників ЗВО на ринку праці / О. А. Сагдєєва // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 443–446 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18613
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Sagdeyeva.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.