Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Виконання курсових проєктів зі спеціальності − запорука успішного дипломного проєктування
Authors: Дмитренко, Л. Д.
Кац, А. К.
Станкевич, Г. М.
Keywords: курсові проєкти
дипломне проєктування
Issue Date: 2021
Description: Дмитренко Л. Д. Виконання курсових проєктів зі спеціальності − запорука успішного дипломного проєктування / Л. Д. Дмитренко, А. К. Кац, Г. М. Станкевич // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 96–99.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18421
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Dmytrenko.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.