Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Соціально-економічний розвиток регіону в системі забезпечення продовольчої безпеки
Authors: Работін, Ю. А.
Лагодієнко, В. В.
Згадова, Н. С.
Неустроєв, Ю. Г.
Павленко, Г. М.
Кравченко, Ю. І.
Keywords: соціально-економічний розвиток
регіональний розвиток
продовольча безпека
забезпечення продовольчої безпеки
соціалізація
Причорноморський регіон
управління розвитком
системи управління
Issue Date: 2021
Publisher: Вид-во Іванченка І.С.
Abstract: Монографію присвячено питанням формуванню концептуальних засад та розробка теоретичних і прикладних основ процесу управління соціaльно-економічним розвитком регіону в системі забезпечення продовольчої безпеки. На основі теоретичних узагальнень трактування понять, представлено продовольчу безпеку як механізм спрощеного доступу до безпечних та поживних продуктів харчування всіх верств населення, відповідно до права на належне харчування та свободу від голоду. Регіонaльний та національний аспекти продовальчої безпеки України охарактеризовано як здатністю державних та місцевих органів управління гарантувати населенню можливість задоволення потреби в продуктах харчування, що відповідає світовим нормам забезпечення життедіяльності.
Description: Соціально-економічний розвиток регіону в системі забезпечення продовольчої безпеки : монографія / Ю. А. Работін, В. В. Лагодієнко, Н. С. Згадова та ін. ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економічної теорії та фінансово-економічної безпеки. — Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2021. — 206 с.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17954
ISBN: 978-617-7879-76-2
Appears in Collections:Монографії: ознайомчий фрагмент (Monographs: a fragment )

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotsialno_ekonomichny.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.