Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Основні аспекти підходів до стратегічного розвитку підприємства
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: стратегічний розвиток підприємства
інноваційно-виробнича діяльність
пікопідхід
системний підхід
Issue Date: 2019
Abstract: Розробка стратегії розвитку підприємства завжди тісно пов’язана з тактикою, яка націлена на реалізацію виробленої стратегії. Розглянуто необхідність визначити і розглянути підходи до розробки та реалізації стратегії розвитку підприємств. Автор дотримується позиції, що поєднання декількох підходів до дослідження проблеми стратегічного розвитку дозволяє найкращим чином визначити його особливості, врахувати окремі аспекти розвитку і визначити пріоритети розробки стратегії. Пропонуємо використання оригінального підходу до стратегічного інноваційного розвитку, а саме пікопідхода. Він є принципово новим напрямом у вивченні економічних процесів і явищ.
Description: Каламан, О. Б. Основні аспекти підходів до стратегічного розвитку підприємства / О. Б. Каламан // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доп. VIІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 1 листоп. 2019 р. / Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2019. – С. 127–129.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17919
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profesiynyi_menedzhment_19_Kalaman.pdf652.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.