Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дослідження стратегічної моделі управління інноваційним розвитком
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: інноваційний розвиток
стратегічне управління
господарська система
методологія управління
Issue Date: 2019
Abstract: В останні роки управління інноваційним розвитком стає основною парадигмою ефективного функціонування господарської системи країни і її складових елементів. Поняття «господарська система» розглядають як сукупність приватновласницьких і суспільно-власницьких господарюючих суб'єктів, з одного боку, і економічних та неекономічних структурних підрозділів (інститутів) господарського світу - з іншого. Формалізація методології управління інноваційним розвитком здійснюється, перш за все, розробкою моделей управління досліджуваним процесом . Розглянуто чотири етапи, якими можна охарактеризувати динаміку розвитку подібних моделей господарських систем.
Description: Каламан, О. Б. Дослідження стратегічної моделі управління інноваційним розвитком / О. Б. Каламан // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ (здобувачі вищої освіти та молоді вчені) : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Херсон, 19 листоп. 2019 р. / Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2019. – С. 181–183 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17702
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publichne_upravlinnya_molod_19_Kalaman.pdf541.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.