Монографії: повний текст (Monographs: full)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Polymer films and coatings deposited by using electron and ion treatment
  (2019) Zadorozhny, V. G.; Fedosov, S. N.; Sergeeva, A. E.
  The book contains information about modern achievements in the field of deposition of thin polymer films in a vacuum. The features of the effect of temperature, ultraviolet irradiation, electron flux, glow discharge on the process of thin polymer films formation are considered. Much attention is paid to the processes of evaporation and condensation of polymers in vacuum, as well as processes of structure formation, protective, dielectric and optical properties of the obtained films and coatings. The prospects for the use of thin polymer films in microelectronics, optics and precision engineering are discussed. The book can be useful to scientific and engineering staff, graduate students, students specializing in the physics and chemistry of polymers, thin-film technology and materials science
 • Документ
  Formation and relaxation of the polarized state in ferroelectric polymers. Physical properties of polymer dielectrics
  (2020) Fedosov, S.; Sergeeva, A.
  Ferroelectric polymers and composites on their basis have prospects of widespread application in electronic devices such as electroacoustic transducers, pressure and temperature sensors, and various detectors. Despite the fact that many devices based on ferroelectric polymers have already been implemented, there are questions that remain unanswered. For introduction of the ferroelectric polymers into industrial technology it is necessary to increase the reliability and stability of the electrophysical properties of these materials. Namely to these questions this book is devoted.
 • Документ
  Метод функцій Гріна в теорії металів
  (2002) Швець, В. Т.
  Монографія має два аспекти. Перший із них - це переважна її спрямованість на дослідження електронних явищ переносу в невпорядкованих металах, хоча досить детально розглянуті й рівноважні властивості електроннoї та ioнної підсистем металу. Другий - це послідовний аналіз всіх розглянутих властивостей за допомогою апарата загаяних, передуючих і причинних функцій Гріна. При цьому, на відміну від практики, що склалась, центр ваги зміщений саме на загаяні й nepедyючі фуикції Гріна, оскільки кінетичні коефіцієнти, які визначають електронні явища переносу, і загаяні або передуючі функції Гріна, з точки зору математики, є одним і тим самим об'ектом. Крім традиційних двочасових функцій Гріна, у монографії вперше широко використовуються і тричасові функції Гріна з паралельним дослідженням їхніх властивостей. Більшість викладених задач ще далекі від завершеного канонічного вигляду й дають великий простір для подальшої наукової роботи в ділянці електронних явищ перенocy в невпорядкованих системах. Монографія розрахована як на аспірантів і науковців, котрі лише починають свою професійну діяльність у зазначеному напрямі, так і тих із них, хто хотів би ознайомитись із сучасним станом викладених проблем.
 • Документ
  Екстремальний стан речовини. Металізація газів
  (2016) Швець, В. Т.
  Розглянуте широке коло питань, пов’язаних із застосуванням традиційних теоретичних методів до розрахунку термодинамічних і кінетичних властивостей металічних водню, гелію, кисню і азоту. В основі викладу знаходиться модель майже вільних електронів. Для числових розрахунків різних характеристик металів використовуються теорії збурень за електрон-іонною взаємодією. Для водню, кисню і азоту які на теперішній час вже отриманий у металічному стані, проводиться співставлення теоретичних і експериментальних результатів. Для гелію, спроби експериментального отримання якого поки що є безуспішними, теоретичні результати мають евристичний характер. У монографії приділена увага і астрофізичним аспектам існування металічних водню та гелію. Дана монографія є першою у вітчизняній науковій літературі, присвяченою металізації таких елементів як водень, гелій, кисень та азот. Вона може бути цікавою і корисною всім науковцям, що вивчають конденсований стан речовини, зокрема, її екстремальний стан, високотемпературну надпровідність, перспективу створення ракетних палив нового покоління, та всім бажаючим ознайомитись із сучасним станом даної області знань.
 • Документ
  Применение инновационных технологий и ЗD-печати в дизайне ювелирных изделий
  (Астропринт, 2018) Иванова, Л. А.; Котлик, С. В.; Помазенко, М. А.; Соколова, О. П.
  В монографии отображены результаты анализа современных исследований в области технологий литья и дизайн-проектирования ювелирных изделий. Обоснована перспективность применения технологии повышения жидкотекучести сплавов меди, имитирующих цветовой дизайн сплавов золота, и использование 3 D-принтеров для печати мастер-моделей из пластика при ювелирном литье. Монография предназначена для специалистов в области дизайна, литья ювелирных изделий и печати моделей на принтерах. Может быть, также полезна для аспирантов и студентов, изучающих дизайн, маркетинг и 3D-графику.