Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Роль домогосподарств в сталому розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості економіки
Authors: Лагодієнко, В. В.
Лагодієнко, Н. В.
Keywords: аграрне виробництво
домогосподарство
продовольча безпека
тваринницька продукція
Issue Date: 2019
Abstract: Роль селянських домогосподарств у економіці сільського господарства України можна оцінити за допомогою порівняльного аналізу структури виробництва відповідних видів продукції за категоріями виробників. Дослідження показують, що майже 40% рослинницької та понад 50% тваринницької продукції України виробляють сільські домогосподарства. Існує тісний зв'язок між виробництвом продукції сільського господарства селянськими домогосподарствами та продовольчою безпекою країни. Малі та середні сільськогосподарські товаровиробники зорієнтовані на внутрішній ринок. Особливо це стосується селянських домогосподарств. З точки зору забезпечення стабільності національного продовольчого ринку найважливішою ланкою економіки селянських домогосподарств є виробництво тваринницької продукції. В аналізованому періоді 2008-2018 рр. частка селянських домогосподарств, що утримують будь-який вид сільськогосподарських тварин, скоротилася на 5,4 в. п. Дослідження показали, що критична маса сільськогосподарських підприємств, яка була відносно успішною в командно-адміністративній економіці, стала збитковою в ринковій економіці. Розглянуто головні перешкоди розвитку економіки тваринництва селянських домогосподарств та наведено перелік заходів для уповільнення темпів депопуляції та старіння сільського населення і підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва селянських домогосподарств.
Description: Лагодієнко, В. В. Роль домогосподарств в сталому розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості економіки / В. В. Лагодієнко, Н. В. Лагодієнко // The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice : proc. of the II Intern. Sci. Conf., Kielce (Poland), 27th Sept. 2019. – Kielce, 2019. – P. 54–56. – Ref.: 3 tit.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17663
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_Modern_Econ_Research_19_Lagodienko.pdf369.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.