Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Ферментолізати висівок поживне середовище для пробіотичних культур
Authors: Бужилов, М. Г.
Капрельянц, Л. В.
Величко, Т. О.
Пожіткова, Л. Г.
Keywords: пшеничні висівки
пробіотики
функціональні продукти
харчові волокна
амілази
ферментолізати
Issue Date: 2019
Abstract: В останні роки спостерігається підвищений запит на пробіотичні продукти, що обумовлено погіршенням екологічних проблем та появою великої кількості стресових ситуацій. Одним з пріоритетних напрямків в галузі здорового харчування населення є розробка нового покоління харчових продуктів функціонального призначення, які вміщують в своєму складі про- і пребіотики, та спрямовані на укріплення захисних функцій організму і зниження ризику впливу шкідливих факторів. Мета даного дослідження – вивчення закономірностей біотрансформації полісахаридів крохмалю з пшеничних висівок під дією амілаз для отримання субстратів з подальшим культивуванням мікроорганізмів – пробіотиків.
Description: Ферментолізати висівок поживне середовище для пробіотичних культур / М. Г. Бужилов, Л. В. Капрельянц, Т. О. Величко, Л. Г. Пожіткова // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : зб. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, Київ, 17–18 квіт. 2019 р. / Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – С. 115–116 : рис.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17449
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauk_zdobutki_vyrobnytstva_syrovyny_19_Buzhilov.pdf375.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.