Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дистанційні технології в підтримці освітнього процессу та забезпеченні розвитку професійних компетенцій
Authors: Лебеденко, Т. Є.
Новічкова, Т. П.
Кожевнікова, В. О.
Keywords: дистанційні технології
освітній процес
професійні компетенції
Issue Date: 2020
Description: Лебеденко Т. Є. Дистанційні технології в підтримці освітнього процессу та забезпеченні розвитку професійних компетенцій / Т. Є. Лебеденко, Т. П. Новічкова, В. О. Кожевнікова // Забезпечення якості вищої освіти : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 08–10 квіт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 512–514. – Бібліогр.: 5 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/14856
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_2020_Lebedenko.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.