Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Переваги модульних комбікормових заводів
Authors: Єгоров, Б. В.
Цюндик, О. Г.
Keywords: модульні заводи
комбікормові заводи
Issue Date: 2020
Abstract: Модульний принцип побудови комбікормових заводів останнім часом активно розвивається. Важливою умовою такого принципу є короткий термін проектування підприємства та короткий строк окупності.
Description: Єгоров Б. В. Переваги модульних комбікормових заводів / Б. В. Єгоров, О. Г. Цюндик // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 37–38. – Бібліогр.: 5 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/14224
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80_sci_conf_of_teachers_20_Yegorov_4.pdf954.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.