Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Вплив вторинних метаболітів Propionibacterium shermanii-PS4 на ріст Bifidobacterium bifidum-1
Authors: Крупицька, Л. О.
Капрельянц, Л. В.
Keywords: метаболітні пробіотики
пропіоновокислі бактерії
біфідобактерії
культуральна рідина
Issue Date: 2017
Abstract: Проведено дослідження, основна мета якого полягала у вивченні впливу культуральної рідини пропіоновокислих бактерій на ріст біфідобактерій, як основних представників нормобіоти шлунково-кишкового тракту людини.
Description: Крупицька Л. О. Вплив вторинних метаболітів Propionibacterium shermanii-PS4 на ріст Bifidobacterium bifidum-1 / Л. О. Круницька, Л. В. Капрельянц // Біологія рослин та біотехнологія : зб. тез Третьої конф. молодих учен., Київ, 16–18 трав. 2017 р. / ДУ «Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України» [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 70. – Бібліогр.: 1 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/11706
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biologiya_roslyn_17_Krupitska.pdf197.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.