Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Активізація пізнавальної діяльності як спосіб забезпечення академічної доброчесності
Authors: Левицький, А. П.
Лапінська, А. П.
Хоренжий, Н. В.
Keywords: пізнавальна діяльність
академічна доброчесність
Issue Date: 2019
Abstract: В умовах гуманізації освіти існуюча теорія і технологія масового навчання повинна бути спрямована на формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервно мінливому світі, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, тобто особистості що саморозвивається і самореалізується.
Description: Левицький А. П. Активізація пізнавальної діяльності як спосіб забезпечення академічної доброчесності / А. П. Левицький, А. П. Лапінська, Н. В. Хоренжий // Забезпечення якості вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 10–12 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2019. – С. 19–20.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10785
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_yakist_vysh_ osvit_2019_Levitsky.pdf710.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.