Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Основні рівні управління самостійною роботою студентів
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: самостійна робота
управління самостійною роботою
Issue Date: 2019
Abstract: Процес управління повинен забезпечувати реалізацію навчальної, виховної, розвиваючої функцій самостійної роботи студентів в аудиторії і поза нею. Більшість дослідників вважає, що управління притаманне тільки складним динамічним системам біологічного і соціального типу. Їх функціонування під впливом зовнішніх умов може змінюватися, порушуватися, якщо не забезпечується своєчасне коректування або перебудова системи.
Description: Каламан О. Б. Основні рівні управління самостійною роботою студентів / О. Б. Каламан // Забезпечення якості вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 10–12 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2019. – С. 290–293. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10735
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_yakist_vysh_ osvit_2019_Kalaman.pdf270.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.