Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Методологія стратегічного розвитку виробничих підприємств
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: виробничі підприємства
стратегічний розвиток
методологія стратегічного розвитку
Issue Date: 2019
Abstract: Управління стратегічним розвитком вимагає застосування цілого комплексу підходів, методів та інструментів, оскільки являє собою інтегровану область діяльності, яка розкривається в теорії і практиці через сукупність функцій управління, способів вибору і реалізації стратегій, методів тактичного управління, підходів до здійснення інноваційного розвитку.
Description: Каламан О. Б. Методологія стратегічного розвитку виробничих підприємств / О. Б. Каламан // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 15–16 жовт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій, ННІ приклад. економіки та менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна. – Одеса, 2019. – С. 189–193. – Бібліогр.: 8 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10338
Appears in Collections:Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
material_konf_ekonom-19-1_Kalaman.pdf339.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.