Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Вирішення енерго-екологічних проблем круп’яного виробництва
Authors: Хоренжий, Н. В.
Лапінська, А. П.
Keywords: вторинні сировинні ресурси
біопаливо
лузга
мучка
пресування
зв’язуюча речовина
крохмаль
клейстер
гранули
пелети
Issue Date: 2019
Abstract: В статті показано переваги виробництва кормових сумішей із відходів круп’яних підприємств, наведено причини зменшення обсягів виробництва кормових сумішей, проблеми на зернопереробних підприємствах, що зумовлені відсутністю ефективної утилізації відходів. Запропоновано виробництво твердого біопалива із вторинних матеріальних ресурсів (мучок та лузги). Проаналізовано різні способи виробництва твердого органічного біопалива, показано, що існують і недоліки готової продукції – брикетів і пелет, отриманих без використання зв’язуючих речовин, одним з яких є проблема транспортування на великі відстані, в ході якого відбувається руйнування значної кількості пресованого біопалива за рахунок підвищення вологості і, як наслідок, зниження їх теплотворних властивостей. Паливні гранули (пелети), в основному, виробляються без додавання зв’язуючих речовин, в той час як для отримання брикетів з поліпшеними показниками якості використовуються різні добавки і зв’язуючі речовини. Теоретичними та експериментальними дослідженнями обґрунтовано компонентний склад паливних гранул, визначені фізичні властивості готової продукції. Запропоновано та обґрунтовано у якості ЗР використовувати крохмалевмісну сировину – мучку. На основі експериментальних досліджень доведено, що найбільш ефективним способом є приготування клейстеру з ячмінної мучки з вмістом сухих речовин 15 % з подальшим його введенням до складу біопалива у кількості 5 %. У статті запропоновано та обґрунтовано комплексну технологію переробки відходів круп’яного виробництва у пресовані продукти (кормові суміші та біопаливо), яка включає в себе наступні технологічні лінії: лінія підготовки мучки; лінія підготовки ЗР; лінія підготовки макрокомпонентів; лінія гранулювання; лінія брикетування. Отримані за цією технологією паливні пелети будуть мати щільність 1,13 т/м3, крихкість до 10 %. Наведена принципова технологічна схема одержання гранульованої кормової суміші та паливних пелет.
Description: Хоренжий Н. В. Вирішення енерго-екологічних проблем круп’яного виробництва / Н. В. Хоренжий, А. П. Лапінська // Інноваційні енерготехнології – 2019: зб. пр. VII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 9–13 верес. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: О. Г. Бурдо, Ю. О. Левтринська, Я. О. Масельська ; міжнар. оргком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2019. – С. 5–11 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10039
Appears in Collections:Інноваційні енерготехнології (Innovative energy technologies)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovats_energotekhnologii_2019_Khorenghy.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.