Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 125889 Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Новітня»
Other Titles: Пат. на корисну модель 125889 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/00, A23L 7/143 (2016.01), B02B 3/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Волошенко, О. С.
Хоренжий, Н. В.
Keywords: виробництво круп
вівсяні крупи
вівсяна плющена крупа «Новітня»
очищення зерна
шліфування зерна
сортування зерна
плющення зерна
голозерний овес
зволоження зерна
відволоження зерна
підсушення зерна
Issue Date: 2018
Abstract: Спосіб виробництва плющеної крупи, що включає очищення зерна від домішок, шліфування, сортування продуктів шліфування, плющення і сортування продуктів плющення, який відрізняється тим, що зерно голозерного вівса із вологістю не більше 15 % одноразово шліфують, ядро зволожують підігрітою до 45-55 °C водою до вологості 18-20 %, відволожують 2-4 год., плющать та підсушують до вологості не більше 14 %.
Description: Пат. на корисну модель 125889 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/00, A23L 7/143 (2016.01), B02B 3/00. Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Новітня» / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201800089 ; заявл. 02.01.2018 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/9422
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_125889.pdf169.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.