Організація і методика обліку та аналізу виробничих запасів(на приладі ПП ФІРМА "ГАРМАШ")

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра обліку та аудиту
Анотація
Робота складається зі вступу, трьох частин, висновків та джерел літератури. В першей частині розглядаються питання сутності, класифікації та структури виробничих запасів, органвзація і методика облікового процесу виробничих запасів, кореспонденція рахуків обліку основних засобів та їх документаотне оформлення В другоій частині роботи наведено характеристика обєкту дослідження,тематичний аналіз виробничих запасів, та фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. В третій чвастині ртозглянуто облікова політика ПП ФІРМИ ""ГАРМАШ"" та особливості облікового процесу виробничих запасів на підприємстві., зроблені вмсновки та пропозиції для покращення організації і методики обліку та аналізу ви робничих запасів на підприємствві.
Опис
Ключові слова
виробничі запаси, структура, класифікація, організація облліку виробничих запасів, методика обліку та аналізу виробничих запасів
Бібліографічний опис