Організація і методика обліку основних засобів та аналіз еефективнгості їх використання(на прикладі ПП ФІРМА "ГАРМАШ")

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра обліку та аудиту
Анотація
Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, трьох частин, висровких та джерелвиклори стання літератури, В роботі розглядаюься питання сутності, класифікації та структури основних засобів,організація облікового процесу основних засобів. В другой частині роботи наведено харктеристика обєкту дослідження, проведено фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства з поглуьленим аналізо основних засобів. Третій розділ присвячено розкриттю облікової політики ПП ФІРМА ""ГАРМАШ"" та організації і методики обліку основних засобів на підприємстві. Зроблені висновки та пропозиції для подальшого удосконалення організації ф метолдики обліку таналізу основних засобів.
Опис
Ключові слова
основні засоби, організація обліку, методика обліку і аналізу, ефективеість, використання основних засобів, діяльність підприємства
Бібліографічний опис